Hoppa till innehåll

Föreningar

DUV i Högsåra

Högsåras äldsta förening är ungdomsföreningen De Ungas Vänner som grundades 1906 och har ett eget föreningshus Sunnanland.
E-post: deungasvanner(at)gmail.com 
Medlemsavgiften 10€ kan betalas till kontonummer: FI34 2446 1800 1235 94

Högsåra byalag

Högsåra byalag r.f upprätthåller sin gästhamn och simstrand i Kejsarhamnen med Jungfrusunds museum strax intill och lotsstugan på Lotsberget som är uthyrd året om. Byalaget grundades 1989 för att arbeta för bybornas trivsel, dvs. tillvarata bybornas intressen i allmänhet och i synnerhet i fråga om kommunikationer, miljövård och service.
E-post: info(at)hogsara.eu
Medlemsavgiften 10€ kan betalas till kontonummer: FI43 1638 3000 0008 38

Högsåra Marthaförening

Högsåra Marthaförening r.f grundades 1915 och har en stor betydelse för sammanhållningen i byn. Idag är marthorna 33 stycken.
E-post: monica.e.jansen(at)gmail.com 
Kontonummer: FI37 5550 0720 0401 80

Gravgårdsföreningen Aftonklockan

Gravgårdsföreningen Aftonklockan grundades 1946. Föreningens ändamål var att anlägga en kyrkogård och ett kapell. Begravningsplatsen invigdes 1948 och klockstapeln 1957. Före det begravdes Högsåraborna på Hitis och transporten till Hitis kyrkby var både lång och besvärlig, särskilt i menförestider.
E-post: bengt.alborg(at)gmail.com
Kontonummer: FI80 5550 0720 0105 97

Hitis Röda Kors

Hitis Röda Kors-avdelningsbyklubb på Högsåra grundades på 1950-talet.
E-post: ullaorsa1(at)gmail.com

Högsåra fiskelag

Högsåra fiskelag r.f administrerar de gemensamma vattnen i byn och sköter bland annat om fiskeutplanteringen där.
E-post. lillbacka(at)lillbackagard.net

Folkhälsan i Hitis

Folkhälsans lokalförening i Hitis grundades 1959 och ordnar simskolor på Högsåra varje sommar.
E-post: folkhalsanihitis(at)gmail.com

Högsåra frivilliga brandkår

Högsåra frivilliga brandkår r.f grundades 1930 och brandtornet byggdes 1936. Den största branden som Högsåra frivilliga brandkår varit med om att släcka uppstod efter ett bombnedslag i grannbyn Lövö under andra världskriget. Släckningsarbetet tog två dygn. Vid nödfall ring 112.

Högsåra väglag

Väglaget för Högsåra enskilda väg r.f grundades 1999. Väglaget ansvarar för underhåll av väglagsvägar på Högsåra.
E-post: lillbacka(at)lillbackagard.net