Föreningar / Yhdistykset

DUV i Högsåra

Högsåras äldsta förening är ungdomsföreningen De Ungas Vänner som grundades 1906 och har ett eget föreningshus Sunnanland.
E-post: deungasvanner(at)gmail.com 
Medlemsavgiften 10€ kan betalas till kontonummer: FI34 2446 1800 1235 94

Högsåra byalag

Högsåra byalag r.f. upprätthåller sin gästhamn och simstrand i Kejsarhamnen med Jungfrusunds museum strax intill och lotsstugan på Lotsberget som är uthyrd året om. Byalaget grundades 1989 för att arbeta för bybornas trivsel, dvs. tillvarata bybornas intressen i allmänhet och i synnerhet i fråga om kommunikationer, miljövård och service.
E-post: info(at)hogsara.eu
Medlemsavgiften 10€ kan betalas till kontonummer: FI43 1638 3000 0008 38

Högsåra Marthaförening

Högsåra Marthaförening r.f grundades 1915 och har en stor betydelse för sammanhållningen i byn. Idag är marthorna 33 stycken.
E-post: monica.e.jansen(at)gmail.com 

Gravgårdsföreningen Aftonklockan

Gravgårdsföreningen Aftonklockan grundades 1946. Föreningens ändamål var att anlägga en kyrkogård och ett kapell. Begravningsplatsen invigdes 1948 och klockstapeln 1957. Före det begravdes Högsåraborna på Hitis och transporten till Hitis kyrkby var både lång och besvärlig, särskilt i menförestider.
E-post: bengt.alborg(at)gmail.com

Hitis Röda Kors

Hitis Röda Kors-avdelningsbyklubb på Högsåra grundades på 1950-talet.
E-post: ullaorsa1(at)gmail.com

Högsåra fiskelag

Högsåra fiskelag r.f administrerar de gemensamma vattnen i byn och sköter bland annat om fiskeutplanteringen där.
E-post: lillbacka(at)lillbackagard.net

Folkhälsan i Hitis

Folkhälsans lokalförening i Hitis grundades 1959 och ordnar simskolor på Högsåra varje sommar.
E-post: folkhalsanihitis(at)gmail.com

Högsåra frivilliga brandkår

Högsåra frivilliga brandkår r.f grundades 1930 och brandtornet byggdes 1936. Den största branden som Högsåra frivilliga brandkår varit med om att släcka uppstod efter ett bombnedslag i grannbyn Lövö under andra världskriget. Släckningsarbetet tog två dygn.

Vid nödfall ring 112.

Högsåra väglag

Väglaget för Högsåra enskilda väg r.f grundades 1999. Väglaget ansvarar för underhåll av väglagsvägar på Högsåra.
E-post: lillbacka(at)lillbackagard.net

Högsåra Båtsällskap r.f.

Högsåra båtsällskap, som registrerats år 2022, inleder sitt första verksamhetsår 2023. HBS är registrerad medlem i Segling och båtsport Finland Rf (SBF).
E-post: hogsarabatsallskap@gmail.com


Nuorisoseura De Ungas Vänner Högsårassa

Högsåran vanhin yhdistys on nuorisoseura De Ungas Vänner joka perustettiin vuonna 1906 ja jonka yhdistystalo on Sunnanland.
S-posti: deungasvanner(at)gmail.com
Jäsenmaksu 10€ voidaan maksaa tilille FI34 2446 1800 1235 94

Högsåra kylätoimikunta

Högsåran kylätoimikunta ylläpitää vierassatamaansa ja uimarantaa Keisarisatamassa, sekä Keisarisatamassa olevaa Jungfrusundin museota ja luotsimökkiä Lotsbergetilla, joka on vuokralla vuoden ympäri. Kylätoimikunta perustettiin 1989 kyläläisten viihtyvyyden takia – toimikunnan tarkoitus on pitää huolta yleisesti kyläläisten eduista ja etenkin viestinnästä, ympäristöhuollosta ja palveluista.
S-posti: info(at)hogsara.eu
Jäsenmaksu on 10€ ja voidaan maksaa tilille: FI43 1638 3000 0008 38

Högsåran Marttayhdistys

Högsåran Marttayhdistys perustettiin vuonna 1915 ja yhdistyksellä on iso vaikutus saaren yhteenkuuluvuuteen. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu 33 marttaa.

Hautausmaayhdistys Aftonklockan

Hautausmaayhdistys Aftonklockan perustettiin vuonna 1946. Yhdistyksen tarkoitus oli perustaa hautausmaa ja kappeli. Hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1948 ja kellotapuli vuonna 1957. Ennen tätä Högåran asukkaat haudattiin Hiittisissä ja kuljetus Hiittisten kirkonkylään oli sekä pitkä että vaikea, etenkin kelirikkojen aikoina.
S-posti: bengt.alborg(at)gmail.com

Hiittisten Punainen risti

Hiittisten Punaisen ristin kyläkerho Högsårassa perustettiin 1950-luvulla.
S-posti: ullaorsa1(at)gmail.com

Högsåran kalastuskunta

Högsåran kalastuskunta hallinnoi kylän yhteisiä vesiä ja hoitaa mm. kalakantaa.
S-posti: lillbacka(at)lillbackagard.net

Folkhälsan Hiittisissä

Folkhälsanin paikallisyhdistys Hittisissä perustettiin vuonna 1959 ja järjestää uimakouluja Högsårassa joka kesä.
S-posti: folkhalsanihitis(at)gmail.com

Högsåran vapaapalokunta

Högsåran vapaapalokunta perustettiin vuonna 1930 ja palotorni rakennettiin vuonna 1936. Suurin tulipalo jonka sammutustyöhön Högsåran VPK on osallistunut oli toisen maailmansodan aikainen pommien aiheuttama tulipalo naapurikylä Lövössä. Sammutustyö kesti kaksi vuorokautta.

Hätätapauksessa soita 112.

Högsåran tiekunta

Tiekunta perustettiin vuonna 1999. Tiekunta on vastuussa tiekunnan tiestä Högsårassa.
S-posti: lillbacka(at)lillbackagard.net