Gravgården / Hautausmaa

Gravgårdsföreningen Aftonklockan grundades 1946. Föreningens ändamål var att anlägga en kyrkogård och ett kapell. Begravningsplatsen invigdes 1948 och klockstapeln 1957. Före det begravdes Högsåraborna på Hitis och transporten till Hitis kyrkby var både lång och besvärlig, särskilt i menförestider.


Hautausmaayhdistys Aftonklockan perustettiin vuonna 1946. Yhdistyksen tarkoitus oli perustaa hautausmaa ja kappeli. Hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1948 ja kellotapuli vuonna 1957. Ennen tätä Högåran asukkaat haudattiin Hiittisissä ja kuljetus Hiittisten kirkonkylään oli sekä pitkä että vaikea, etenkin kelirikkojen aikoina.