Kap Horn

Kap Horn seglare och Högsåralotsar

Några Högsåralotsar under 1900-talet, hade innan de blev lotsar i Jungfrusund, erfarenhet av sjöfart på de stora oceanerna. Kunskapen fick de ombord på djuphavsseglande tre och fyrmastade segelfartyg. I början av 1900-talet, gick dessa segelfartyg i fraktfart på Australien eller Sydamerika. Museifartyget Pommern i Mariehamn representerar den tidens djuphavsseglare. Man seglade vanligtvis från en hamn på engelska sydkusten, utan mellanlandning via Sydamerikas sydspets, Kap Horn, till Australien och tillbaka till England. En enkelresa tog, beroende på vindstyrka och riktning, mellan 90 och 130 dygn. Lasten bestod ofta av vete eller salpeter. Kap Horn föreningen (A.I.C.H St-Malo) grundades1937 i St-Malo i Frankrike. Man beslöt träffas regelbundet för att minnas det förgångna och de händelser medlemmarna förknippade med rundningen av Kap Horn. Kap hornare med anknytning till Högsåra:

Marlborough Hill / State Library of South Australia 

• Kapten John Alborg på tremastade barken (3MB) John Gill, 4MB Dundee, 4MB Marlborough Hill

• Kapten Charlie Bergroth på 4MB Viking, 4MB Archibald Russel

• Kapten Konrad Jansén på 3MB John Gill, 4MB Dundee

• Kapten Åke Jansén på 4MB Parma

• Kapten Birger Julin på 4MB Pommern

• Överstyrman Uno Larsson, sex gånger runt Hornet, två på Marlborough Hill, fyra på 3MB Musselcrag

• Kapten Paul Lindroos på 4MB Marlborough Hill

• Kapten Eino Niemi 3 och ½ gång med 4MB Fennia

• Styrman Kurt Örså på 4MB Viking

• KaptenTor Örså på 3MB Grace Harvar, 3MB Killoran

Junfrusundsmuséet ordnade 2002 -2003 en Kap Horn utställning. Utställningsmaterialet finns bevarat på muséet.

För närmare info se: De sista stora segelfartygen | Popularhistoria.se