Kejsar-Fina

Helena Serafina (Fina) Lindblad (född 12.12.1834 – död 1.9.1925) var en ensamstående kvinna som hela sitt liv bodde på Högsåra i en liten stuga nära Ramsvik, invid Kejsarhamnen och livnärde sej av fiske. Hon vann ryktbarhet då hon kom i kontakt med den ryska kejsaren Alexander den III, kejsarinnan Maria Feodorovna (Dagmar) och familjens barn. Det berättas att kejsaren rörde sej i civila kläder på stranden och Serafina, ovetande om vem han var, bad honom hjälpa henne med att lyfta upp den tunga sumpen från vattnet. Serafina märkte sitt misstag och var rädd att hon skulle bli bestraffad för denna visade respektlöshet mot överheten. Men inom kort blev Serafina inbjuden ombord för att avnjuta mat och godsaker i en salong ombord på den kejserliga jakten. Efter denna händelse fick Serafina smeknamnet ”Kejsar-Fina”. Enligt den muntliga traditionen på Högsåra blev denna händelse inledningen till en närmare bekantskap mellan kejsaren, hans gemål och Fina. Det berättas att Fina levererade fisk till det kejserliga köket ombord på den kejserliga jakten Tsarevna, att Fina gav råd om de bästa fiskeplatserna och att Fina erhöll små gåvor av kejsarinnan och att Fina mottog julkort från den kejserliga familjen. Hennes rättskänsla var ovanligt starkt utpräglad. Då hon anmodades att för sin fisk taga mer betalt av främlingar än av andra, svarade hon: ”Det vet ingen huru det ser ut i en annans börs.”

Jungfrusunds museums samling