Hög-aktuellt 2010

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 1/Januari 2010/Årgång 10

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Vårt första nummer 2010 ser ut att bli ett riktigt isnummer. Glaciärer smälter och den globala uppvärmningen orsakar huvudbry hos miljoner vetenskapskvinnor (och män). Vi vet i alla fall att Högsåras isar är förrädiska i år. Lita inte på snöscooterspår på isen. Hela sydvästra skärgården har säkert hört om ett bekant jaktlags färd på isen i Ramsvik. Inga gubbar skadades eller blev förkylda. Med stor talkoinsats kunde fordonet bärgas och fungerar igen efter smärre reparationer. Vi hoppas att någon tar lärdom av det skedda.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Vinter- och israpport från Högsåra i januari 2010

av Henrik Jansén-Storbacka

För den som inte vistas på Högsåra på vintern – att få uppleva vintern där är en ära som är förbehållen de invigda – finns det en del källor som kan ge information om det liv de utvalda lever. Dessa rader är ett resultat av sådana källor.

Jag har låtit mig berättas att Högsåravägarna är i utmärkt vinterskick, tack vare Högsårabornas maskinpark. Jag vet också att snön ligger vit upp till taken och blivit varnad för att om jag och min hustru skall ta oss in i Betjis så får vi gräva en tunnel in genom snön.

I Åbo Underrättelser läser jag om att Högsårafärjan övertas av staten, dvs Väg & Vatten, eller vad de heter i dessa tider. Ur andra källor erfar jag att förändringarna så här långt inte är betydande. Grundis et compagni styr över fjärden med säker hand så länge det finns en ränna att styra i. Ibland ligger dimman tät, men då hjälper ju rännan, åtminstone så länge den inte flyttar på sig.

Däremot är ju isens framträdande på olika fronter vid denna vintertid en fråga av aldrig svikande intresse. Ibland är det öppet i väster och ibland är Vänö omringat av isar, enligt uttalande av Rosala II:s kapten. Allting är relativt.

Isar kräver kunskap, och balans mellan djärvhet och förstånd. Anders Alborg har både i sina böcker och på andra sätt redogjort för en iskunskap som ligger på klart akademisk nivå. Detta är en kunskap som inte bara är viktig utan rentav en förutsättning för överlevnad i skärgårdens vintertid.

För många år sedan fanns en vittberömd skärgårdsman på Korpo Brunskär Norrgård, Anders Danielsson, Kråk-Anders kallad. Jag kände honom, han var verkligen den personifierade skärgårdsbon. Vilket inte hindrade att han körde ner sig med snöskoter i en strömvak vid Konungsskär i Brunskär och omkom; helt onödigt.

Om det är någonting jag har lärt mig, är det isars farlighet. Med tilltagande ålder håller jag mig borta från dem. Och tänker på att i boken om Skärgårdens Frikårs bravader under frihetskriget står min far omnämnd en gång: det var när han gick ner sig på isen.

Is är bättre i groggen än under foten.

Jag har också åkt över Högsåra isar med bil en gång i tiden; det var djärvt, men inte utan eftertanke. Min kusin Olle och jag körde västermed med en bil som vägde ett och ett halvt ton; Olle var dock en försiktig general och stoppade var hundrade meter för att borra hål och kolla isen. Vi tog upp hans gäddkrokar på ett för den tiden behagligt sätt, med uppvärmd bil.

Det var då det. I dag läser jag i ÅU hur Jenny uppskattar den säkra tillvaro Högsåra färja ger samtidigt som andra Hitisbor undrar om förbindelsebåten kommer eller inte. Jag unnar verkligen Högsåraborna denna deras kommunikativt behagliga tillvaro!

Min slutkommentar i detta sammanhang blir således: hellre en landsväg på sjön, än ack så förträffliga isar!

Händelsekalendern

 • Årets första marthamöte hålls av Maja Hellström i Villa Cecilia, torsdagen den 28.1. kl.19. Observera platsen! Till mötet skall du gärna ta med den mest onödiga (och skojiga) kökspryl som du har hemma.
 • Vändagen och fastlagssöndagen infaller i år den 14.2. Det ger oss ett ypperligt tillfälle att sammanträda på Pensionatet. Högsåra Rödakors byklubb serverar ärtsoppa och pannkaka á 5 euro. Pengarna går oavkortat till Haiti insamlingen. Om vädret är skönt kan vi samlas vid mangelboden kl 13.15 och ta en gemensam promenad eller kälktur för att få upp aptiten. Närmare info på anslagstavlan på mangelboden senare.

Anslagstavlan

 • Anders Backman, väglagets ordförande, håller på att räkna ut alla medlemmars enheter i det nya väglaget. En årsstämma planeras till mitten av maj. Personlig kallelse kommer per post.
 • Det är snart aktuellt med byte av böcker i vår fina lilla bokstation i mangelboden. Vänligen kom med önskemål inom januari månad till Jenny.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ett varmt tack till alla som hedrat minnet av min lilla mamma Lisa.

Clara

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

www.dragsfjard.fi/hogsara

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av februari och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, e-post: cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, e-post: ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, e-post: jenny@lillbackagard.net

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 2/Februari-Mars 2010/Årgång 10

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Demanten på Marssnön” av Josef Julius Wecksell (1838-1907)

På drivans snö där glimmar

En diamant så klar.

Ej finns en tår, en pärla,

Som högre skimrat har.

Utav en hemlig längtan

Hon blänker himmelskt så:

Hon blickar emot solen,

Där skön den ses uppgå.

Vid foten av dess stråle

Tillbedjande hon står

Och kysser den i kärlek

Och smälter i en tår.

O, sköna lott att älska

Det högsta livet ter,

Att stråla i dess solblick

Och dö, nära skönst den ler!

Underbara vackra marsdagar har vi fått uppleva. Och inte märks det precis att det börjar bli vår och snart påsk. Men så säger i alla fall almanackan. Snön ligger tryggt och vackert här om man jämför med de svarta slaskiga snövallarna i städerna. Nu är det fint att skida också i skogen där skaren håller och man inte längre sjunker in till armhålorna. Sällsynta skidare har bongats vid olika tillfällen. Stiligaste skidaren för i år är nog Pive i sin långa kjol och kappa och präktiga monor.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Händelsekalendern

 • ANTIGYMNASTIK, passar gammal som ung! Kom med till pensionatet lördagen den 20.3 (Nu i lördag) kl. 12.30-17.00. Arbis kursen med Pontus Anckar som ledare ger skön avkopplig och övar upp din rörlighet. Ta med liggunderlag och sköna varma jumppakläder. Egen matsäck medtages för kaffepausen.
 • Nästa Marthamöte hålls hos Pirkko Lindborg den 29.3 en MÅNDAG kl.19. Observera dagen! Till mötet kan du ta med blomstersticklingar och krukväxter du vill byta eller ge bort. Hoppeligen kan vi till mötet få en hemlig föreläsare. Spännande?

Anslagstavlan

 • Vändagens och fastlagssöndagens lunch inbringade 200 € som oavkortat skickades till Röda Korsets Haiti insamling. Tack till er alla.
 • SE HIT! Årets Hitisrodd går av stapeln lördag 31.7 . I kyrkbåtsklassen förväntas ända upp till 15 båtar delta. Förhoppningen är att Högsåra igen kan delta, detta år med egen båt. En arbetsgrupp har sökt pengar till båten från Konstsamfundet och hoppas på positivt svar. För själva rodden behövs 14 roddare plus styrman. Anmäl er därför till Trygve (0400 326 236) så snart som möjligt. Han ger också mera information om träningsmöjligheter och annat roligt. Vi möts på böljan!!!!
 • Uthyrning av båtplatser i Kejsarhamnen och gamla lotsbryggan. Den som är intresserad ska kontakta Bengt Alborg tel. 041-5069442

  Högsåra byalags medlemsavgift för år 2010,  10 euro/ person, kan betalas till Nordea konto nr. 163830-838 eller till Synnöve i kiosken under sommaren.

 • Stor glädje! Svenska kulturfonden har beviljat 600 euro som bidrag för utvecklandet av Högsåra byavandring. Arbetsgruppen hoppas nu kunna utveckla kartan. Om bidragspengarna räcker till försöker vi eventuellt också få en engelskspråkig version av materialet.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

www.dragsfjard.fi/hogsara

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av april och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, e-post: cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, e-post: ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, e-post: jenny@lillbackagard.net

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 3/April 2010/Årgång 10

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Nu har det blivit vår med besked trots att de mera pessimistiskt lagda trodde att marken skulle vara snötäckt ännu på 1 maj. De säkra vårtecknen duggar tätt: tranor, starar, koltrastar, huggormar, citronfjärilar, sjöfågelfrieri – och det fritt svallande havet som öppnade sig natten till den 14 april. Många naturkatastrofer tycks år 2010 också föra med sig, den senaste är vulkanutbrottet på Island som påverkar flygtrafiken i hela Europa. Den som har tillgång till internet kan se hur det ser ut ”fyrir och eftir öskufall”:

http://www.ruv.is/frett/fyrir-og-eftir-oskufall

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Vi hedrar minnet av Göran Ström som gick bort den 3 april.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Tack till alla som ställde upp på byalagstalkot och tack till alla kockarna!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Raden av jubilarer på Högsåra är lång denna vår: vi gratulerar Birgit (2.4), Tua och Etta (9.5), Alfhild (12.5) och Johan (24.5). Hurra för er alla!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Händelsekalendern

 • Pive och Clara inbjuder till marthamöte på Knektudden torsdagen den 22 april kl. 19. (I skrivande stund har Pive fastnat i Kiel så hon hinner kanske inte hem…)

Anslagstavlan

 • Barbro har hittat en Abloynyckel vid Backa, den finns att hämta hos Stina E.
 • SE HIT! Årets Hitisrodd går av stapeln lördag 31.7 . I kyrkbåtsklassen förväntas ända upp till 15 båtar delta. Förhoppningen är att Högsåra igen kan delta, detta år med egen båt. En arbetsgrupp har sökt pengar till båten från Konstsamfundet och hoppas på positivt svar. För själva rodden behövs 14 roddare plus styrman. Anmäl er därför till Trygve (0400 326 236) så snart som möjligt. Han ger också mera information om träningsmöjligheter och annat roligt. Vi möts på böljan!!!!

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell-Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av maj och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, e-post: cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, e-post: ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, e-post: jenny@lillbackagard.net

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 5/Maj 2010/Årgång 10

Sommaren är här. Också om det nu har lovats kallare väder är det grönt och vackert med gårdsplaner där maskrosorna blommar gula som solen själv. Svalorna bygger bo och stararna har fått ungar.

Som alla blad med självaktning har också vi i detta nummer en diger händelsekalender. Mycket trevligt sommarprogram bjuds det också på i andra delar av Kimitoöns kommun. Senaste Annonsblads händelsekalender presenterar det mesta.

Enligt statistikcentralen är Kimitoöns kommun (vilket fånigt namn red.anm.) på tionde plats vad gäller antalet sommarboare i kommunerna i vårt land.

Kommun Väståboland (också ett konstigt namn red.anm.) är nummer ett följd av Tavastehus och Kouvola.

Grankulla stad är den enda kommunen i Finland som inte har några sommarboare. Endast var tionde sommarstuga finns vid havet, klart vanligare är en stuga vid en insjö eller vid ett träsk.

Händelsekalendern

 • 10.6 Marthamöte kl. 19 hos Etta, Tua och Gigi i Storvik. Välkomna!
 • 12.6 De Ungas Vänner håller årsmöte och talko på Sunnanland med start kl. 10. Välkommen med!
 • 12.6 Gudstjänst i Jungfrusundsmuseet kl. 14.30. Pastor Rita Holmström.
 • Farmors Café öppnar för säsongen 15.6 och håller öppet till 15.8 alla dagar kl. 10−22.
 • 21.6 Kejsarboden öppnar i Kejsarhamnen. Öppet kl. 1521. Synnöve 045 1323451
 • 24.6 Midsommarstången kläs kl. 18 i Kejsarhamnen. Ta med egen sekatör och gott humör, blommor och blader då blir ja glader. Stången reses på midsommaraftonen klockan 15.
 • 2.7 Skärgårdsteatern kommer till Sunnanland kl. 19.
 • 5.7 Simskolan börjar. Simlärare Fanny Örså och Karolina Harjula.
 • 9.7 Benny Törnroos och Calle Petterson på Farmors Café kl. 19.
 • 14.7 Högsåradagen med start kl.13 på Farmors Café.
 • 17.7 Visans Vänner från Hangö på Farmors Café kl. 18.
 • 24.7 Alvi´s Dixie Stompers jazzkonsert på Farmors Café kl. 1823.
 • 25.7 Alvi´s Dixie Stompers kaffejazz på Farmors Café kl. 1315.
 • 25.7 Alvi´s Dixie Stompers kvällsjazz på Farmors Café kl. 1719.
 • 31.7 Bruksteatern gästar Sunnanland med pjäsen Oliver Twist.

TACK

Tack till alla vänner för den soligaste och finaste födelsedag jag någonsin haft. Ett extra tack till marthaflickorna som kom med en hel skottkärra full av sol och sommar. Och till barn och barnbarn med familjer som alltid varit underbara men den veckan överträffade sig själva. Och till Farmors Café. Jag saknar ord. Ni är proffs.

Alfhild-Paulina

Anslagstavlan

 • Jungfrusunds museum sköts i sommar av Rebecca Miller.

I år har Amatörfotografklubben i Helsingfors en utställning i museet. Klubben är för övrigt den äldsta fotoklubben i Norden. Medlemmarna gästade Högsåra för en tid sedan och visar nu sina bilder av ön. Museet kommer att hållas öppet tisdagfredag kl. 1519, lördag och söndag kl. 1417. Säsongen inleds troligtvis den första juli.

 • Beatastugan kan som vanligt besökas i sommar och nyckeln fås från Farmors Café.
 • Välkommen till Alexandras studentfest söndagen den 6.6. på Farmors Café klockan 14.
 • Agneta hälsar att hon har överlopps dahliaknölar, 0407015991.
 • Sten Örså efterlyser en båttrailer för en mindre båt.
 • Byalagets medlemsavgift, 10€, kan betalas till Synnöve i Kejsarboden, eller på kontot 163830-838.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Varmt tack till er alla som hedrat minnet av Göran Ström.

Agneta

Monika med familj

www.dragsfjard.fi/hogsara

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av juni och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, e-post: cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, e-post: ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, e-post: jenny@lillbackagard.net

 

 

 

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 6/Juni 2010/Årgång 10

Vi är halvvägs inne i juni och syrendoften sprider sig som sig bör i hela byn medan midsommarrosorna står beredda att ta över. Vädret har varit ganska kyligt med inslag av hård blåst efter värmeböljan i maj, men vackert är det i vår by och det finns många fina ställen att njuta av i sommargrönskan. Vilken är din favoritplats? Till sommaren hör tyvärr också dammiga vägar och därför är det skäl att ta en extra titt på skylten i väntstugan: ”Låt bilen stå, cykla eller gå.” I nästa nummer publicerar vi synpunkter kring vem som ägde den första cykeln i byn. Om du har hört några cykelhistorier, kontakta oss. Ring, mejla eller skriv!

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Ord och inga visor

När folk träffas i byn händer det ofta att man citerar något odödligt uttryck eller berättar en anekdot från förr. Här kommer ett litet urval och vi hoppas att du som kan flera skriver upp dem så att de bevaras för eftervärlden:

På Högsåra berättar man historien om en skeppare som seglade en längre sträcka med några passagerare. Han informerade godhetsfullt en av sina passagerare: ”Om fru Pahlman vill i land och pissa, så är det sista skogslandet före Hangöfjeln.”

”Huvudsaken att ruljangsen är i gång”, sa Signe Nylunds mamma, när sista kon såldes.

”Det är inte lätt att vara kock och bär vatten”, sa Örså Agda.

Lotshustrun tog upp potatis när lotsen uppenbarade sig i sin guldknappade uniform hemkommen från en lotsningsresa. Hustrun uppmanade honom att hjälpa till i potatislandet varpå lotsen: ”Jag är ingen mullvad”.

Sven Örnell, ”en liten munvig jäkel”, replikerade när en tant tyckte att han hade vuxit sedan föregående sommar: ”Jag står på en stein”.

Till någon som bad honom uträtta någonting sa han: ”Jag hinner inga, jag ska på kalas”.

”Din mun går som en fåraromppo”, sa Sven Örnell åt en förnäm ung dam då han inte fick muntur.

”Det ska diskas också”, sa Eirsn när det var kalas.

”Får jag komplettera”, sa Larsson när han sku hälla i mera kaffe.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Välkomna till konstnär Pive Toivonens vernissage på Farmors Café torsdag 17.6 kl. 17.30

Händelsekalendern

 • Onsdagen den 16 juni kl. 18.30 ber vi alla marthor komma till Mangelboden med kaffekoppar med blomstermotiv som vi behöver för vår nästa utställning.

 • De vilda blommornas dag ordnas på Söderlångvik lördag 20.6 kl. 13

Vi publicerar listan med högsommarens händelser också i detta nummer:

 • Farmors Café öppnar för säsongen 15.6 och håller öppet till 15.8 alla dagar kl. 10−22.

 • 21.6 Kejsarboden öppnar i Kejsarhamnen. Öppet kl. 1521. Synnöve 045 1323451

 • 24.6 Midsommarstången kläs kl. 18 i Kejsarhamnen. Ta med egen sekatör och gott humör, blommor och blader då blir ja glader. Stången reses på midsommaraftonen klockan 15.

 • 2.7 Skärgårdsteatern kommer till Sunnanland kl. 19.

 • 5.7 Simskolan börjar. Simlärare Fanny Örså och Karolina Harjula.

 • 9.7 Benny Törnroos och Calle Petterson på Farmors Café kl. 19.

 • 14.7 Högsåradagen med start kl.13 på Farmors Café.

 • 17.7 Visans Vänner från Hangö på Farmors Café kl. 18.

 • 24.7 Alvi´s Dixie Stompers jazzkonsert på Farmors Café kl. 1823.

 • 25.7 Alvi´s Dixie Stompers kaffejazz på Farmors Café kl. 1315.

 • 25.7 Alvi´s Dixie Stompers kvällsjazz på Farmors Café kl. 1719.

 • 31.7 Bruksteatern gästar Sunnanland med pjäsen Oliver Twist.

 • 31.7 Hitis rodden, i år deltar Högsåra med egen båt. Kontakt person Trygve Örnell 0400 325 236

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Vi gratulerar Maria Julin som fyller 75 den 28 juni och Gigi Lindblom som också fyller 75 den 6 juli.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Hjärtligt tack till alla släktingar och vänner samt Farmors Café som ordnade den fina festen den 29.5

Birgit och Johan

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Anslagstavlan

 • Jungfrusunds museum sköts i sommar av Rebecca Miller.

I år har Amatörfotografklubben i Helsingfors en utställning i museet. Klubben är för övrigt den äldsta fotoklubben i Norden. Medlemmarna gästade Högsåra för en tid sedan och visar nu sina bilder av ön. Museet kommer att hållas öppet tisdagfredag kl. 1519, lördag och söndag kl. 1417. Säsongen inleds troligtvis den första juli.

 • Beatastugan kan som vanligt besökas i sommar och nyckeln fås från Farmors Café.

 • Byalagets medlemsavgift, 10€, kan betalas till Synnöve i Kejsarboden, eller på kontot 163830-838.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

www.dragsfjard.fi/hogsara

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av juli och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, jenny@lillbackagard.net

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 7/Juli 2010/Årgång 10

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

VIKTIGT MEDDELANDE, SOMMARCHOCK!

I den nya färjtidtabellen står det att färjturen 8.40 kombinerar med bussen i Svartnäs. Nu har dock Vainion Liikenne beslutat att dra in den turen. Alltså ingen buss mera! Enda möjligheten att kombinera med morgonbuss härifrån är 7.15 färjan eller att cykla till Dalsbruk.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Den första cykeln på Högsåra-en gåta

Cykeln, eller velocipeden, som den tidigare kallades, började användas i sin tvåhjuliga version i början på 1900-talet i vårt land och den slog igenom på riktigt på 1930-talet. Dialektalt har man i Åboland använt ”velo” för cykel medan det i Österbotten heter ”ped” (eller pied?). I standardsvenskan ersatte benämningen cykel allmänt den äldre benämningen velociped kring 1930-talet.

Det finns många bud på vem som ägde den första cykeln på Högsåra.

Enligt vissa källor var det en rysk militär som under första världskriget var den första som rörde sig på en cykel på Högsåra. Enligt andra källor var det Klaus Kekoni, sonen till president Svinhufvuds adjutant, som var den första som hade cykel på Högsåra. Kekonis var sommargäster här på 1930-talet och Klaus lär ha fått sin cykel 1936. I byn förundrade man sig över vad han kunde behöva cykel till, avstånden var ju så korta. Klaus stupade i vinterkriget.

Det berättas också om en man vid namn Grönroos, även kallad ”Kaffe-Juoma”, som hade en stor familj och sägs vara den som skaffade den första velocipeden till Högsåra. Fredriksson mötte en dag Kaffe-Juoma på hans cykel. Då ville det sig inte bättre än att Kaffe-Juoma stöp med sin ”velo” och stötte sina dyrbaraste ägodelar. ”Jag ger mig fan på att det tog slut med ungalagandet för Kaffe-Juoma”, summerade Fredriksson situationen. Och sant är att Kaffe-Juoma därefter inte satte flera barn till världen.

Också Wolf Larsson, född 1918 på Söders, sägs ha ägt den första cykeln på Högsåra, den hade stor lykta och stor dynamo. Han hade senare två cyklar, en som han använde då han körde till begravningsplatsen och en vardagscykel.

Leif Lindberg byggde bastun på Övergård år 1950. Med pengarna köpte han en cykel.

När Bengt Julin fyllde 50 år 1989 fick han en cykel som present.

Vi hoppas att cykeltraditionerna förs vidare på Högsåra: ”Låt bilen stå, cykla eller gå!”

Händelsekalendern

Vi publicerar listan med högsommarens händelser också i detta nummer:

 • Städhjälp behövs inför bröllop på Sunnanland. Alla som kan ställa upp vänligen kom till Sunnanland Torsdag 8.7. kl 10.30
 • Fredag 9.7 kl 19 Benny Törnroos och Calle Petterson på Farmors Café.
 • 14.7 Högsåradagen med start kl.13 på Farmors Café. Vi tar tacksamt emot lotterivinster och loppissaker som kan hämtas till mangelboden eller till Jenny. Marthorna och andra vänliga hjälpare samlas i mangelboden för att gå igenom arrangemangen på TORSDAG 8.7 (IDAG) kl 20.
 • 17.7 Visans Vänner från Hangö på Farmors Café kl. 18.
 • 24.7 Alvi´s Dixie Stompers jazzkonsert på Farmors Café kl. 1823.
 • 25.7 Alvi´s Dixie Stompers kaffejazz på Farmors Café kl. 1315.
 • 25.7 Alvi´s Dixie Stompers kvällsjazz på Farmors Café kl. 1719.
 • 31.7 Bruksteatern gästar Sunnanland med pjäsen Oliver Twist.
 • 31.7 Hitisrodden, i år deltar Högsåra med egen båt. Kontakt person Trygve Örnell 0400 325 236

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Etta, Tua och Gigi tackar varmt för uppvaktningen i samband med marthamötet i Storvik. Vi var överväldigade och glada över den stora uppslutningen. God fortsättning på sommaren.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Anslagstavlan

 • Jungfrusunds museum sköts i sommar av Rebecca Miller.

I år har Amatörfotografklubben i Helsingfors en utställning i museet. Klubben är för övrigt den äldsta fotoklubben i Norden. Medlemmarna gästade Högsåra för en tid sedan och visar nu sina bilder av ön. Museet kommer att hållas öppet tisdagfredag kl. 1519, lördag och söndag kl. 1417. Säsongen inleds troligtvis den första juli.

 • Beatastugan kan som vanligt besökas i sommar och nyckeln fås från Farmors Café.
 • Byalagets medlemsavgift, 10€, kan betalas till Synnöve i Kejsarboden, eller på kontot 163830-838.
 • Byavandringen har fått ny karta och är nu tillbaka på plats.
 • HÖGSÅRA HAR FÅTT NY HEMSIDA, ADRESSEN ÄR : www.hogsara.eu

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av augusti och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, jenny@lillbackagard.net

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 8/Augusti 2010/Årgång 10

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Sommaren har varit intensiv och het – listan med händelser var lång i vårt julinummer. Nu är det kanske dags att rikta blicken mot vardagens lunk och allas vårt gemensamma ”projekt”, dvs. vår egen fina by. På lördag (28 augusti) är det igen dags för oss att samlas till byalagsmöte och diskutera hur vi vill ha det i vår by. Allas insatser och funderingar är av nöden för att vi fortsättningsvis ska få leva i en trivsam by. Så kom på möte kl. 17.30 och SEDAN blir det forneldsfest – med brasa, kräftor, musik, trevlig samvaro och dans. Ett hundratal är anmälda!

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Vi gratulerar Anita (bättre sent än aldrig…), Anders A (också kallad Gamla Anders), Leif S och Leif L på födelsedagarna!

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Jag firar min sista lördag som 79-åring med öppet hus i Farmors Café på Högsåra den 4 september 2010 kl. 14.00-18.00. Alla släktingar och vänner hälsas hjärtligt välkomna!

Anders Alborg

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Ett besök på Träskö

av Henrik Jansén-Storbacka

Nej, vi är inte i Biskopsö/Vänoxa-arkipelagen, och inte heller någon annanstans längs Skärgårdshavets eller Östersjöns öbeströdda kuster, utan på ett helt annat ställe. Det Träskö vi talar om stavas i själva verket Tresco.

V

Flygbild över Tresco. Som synes finns det också en del träsk där. (Foto Tom Corser)

i och cirka 900 andra passagerare hade lämnat Dover och dess vita klippor en eftermiddag i maj ombord på motorfartyget Braemar, tillhörigt de norska Fred Olsen-rederierna, under befäl av kaptein Magnus Rødberg, hemmahörande på Norges sydspets (hans stimulerande motto var: ”We hope for the best!”). Vi hade kryssat längs Engelska kanalen och så en morgon vaknade vi liggande för ankar mitt ibland Scilly Islands. Dessa öar är 45 granitskär ute i Atlanten, av vilka 5 är bebodda, 45 km sydväst om Englands sydvästligaste udde, Land´s End. Vi befann oss alltså i centrum av en skärgård som låg mitt i ett stort hav. Solen sken och Atlantvinden blåste behagfullt och vi åkte med en lokal båt in till närmaste ö, Tresco. Vi fascinerades av vad vi såg: så olikt, och ändå så likt, jämfört med vad vi var vana vid. Detta var som de klippiga utöarna i Gullkronan: Vänö, Borstö och Trunsö, kala granitholmar med gröna buskar men inga trän, och fullt med lömska grynnor. Fast de låga stenhusen som här hukade sig mellan klippor och buskar var absolut brittiska.

Dock fanns en stor skillnad: klimatet på Scilly-öarna är närmast oceaniskt subtropiskt. Januari och februari bjuder på temperaturer mellan +6 och +9 grader, och på våren exploderar hela naturen i grönska och färg. Öarnas största exportprodukt är faktiskt blommor.

V

Piren och hamnen på Tresco

i steg iland på piren på Tresco och fann snabbt att på denna ö med sina ca 200 åretruntboare fanns inga bilar, däremot en härskara av fyrhjulingar, tvåhjulingar och diverse ombyggda motorgräsklippare och sånt, som ilade omkring på öns stigar, vilka för säkerhets skull var asfalterade (!). Efter att ha gått på rundvandring bland explosivt blommande buskar (och faktiskt en del palmer!) fann vi vår väg till det lokala Farmors Café, som här hette The New Inn. En klassisk engelsk pub med trevlig trädgårdsservering. Detta kändes tryggt och välbekant.

Precis som när det gäller Högsåra kommer människor hit för att uppleva ursprungliga, charmerande miljöer. Här var det vind från havet, och ebb och flod. Ingen idé med bryggor, båtarna låg förankrade i viken och man fick ta sig ut till dem med jollar. Ebb och flod skiljer här med ett par meter, tänk er det… högvatten och lågvatten i all ära!

P

å Scilly Islands bor ca 2000 personer. Den största ön heter St Mary´s, har ca 1700 invånare och tre pubar, vilket visar storlekens betydelse. Därifrån går också färjan till Penzance; den tar 3 timmar. Den går alla dagar utom söndag; då gäller det att helga vilodagen. Något som närmast kan karaktäriseras som förbindelsebåtar utan bilar går ut till de andra bebodda öarna.

Tresco, kände vi, är unikt i sin charm. Stort hav, stora klippor, och blommornas rike.

V

Hus och blommor på Tresco i maj

i fick vara med om ett extra dramatiskt skådespel när vi åter kommit ombord: en äldre dam bland passagerarna hade fallit och brutit benet, varpå ambulansen anlände i form av en helikopter från Royal Navy. Svävande ovanför soldäck vinschade den först upp bagaget med paraply och krycka, sedan patientens äkta man, och så patienten själv på bår med en hjälpare hängande bredvid. Helikoptern försvann i riktning mot England och vi andra gick till baren för att få oss en lugnande huikka.

Nästa hamn var Dublin´s fair city, where girls are so pretty.

Mera om Scillyöarna finns att läsa om på wikipedia.org/wiki/Isles_of_Scilly, och simplyscilly.co.uk. Det tar 5 ½ timme att åka tåg från London Paddington till Penzance (plus 3 timmar med färjan och väntetid där emellan), så Scillyöarna ligger inte nästgårds.

www.hogsara.eu

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av september och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, jenny@lillbackagard.net

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 10/Oktober 2010/Årgång 10

Löven har gulnat på träden och snart ligger de alla på marken för att långsamt förvandlas till ny jord och nytt liv. Hösten är avskedets, men även samvarons tid. Nu ska vi passa på att njuta av vardagslunken – och av teater – besöka varandra och umgås!

Oktober månad betyder också att jakten inleds här i skärgården och det får vi läsa mera om i detta nummer.

Jakten har börjat

Älg- och hjortjakten inleddes här på Högsåra den 9 oktober och i skrivande stund har Högsåra-Kasnäs jaktlag fällt tre älgar. Jaktlaget har sex medlemmar och av dem är två, Trygve Örnell och Johan Örså, från Högsåra. Dessutom finns två duktiga skyttar med från Högsåra, Bengt Alborg och Lennart Johansson. För det mesta jagar laget på veckosluten, vanligtvis på söndagar, men ibland också mitt i veckan. De brukar börja jaga på Högsåra, men om det inte finns byte, förflyttar de sig till andra områden. Trygve Örnell intygar att bärplockarna kan gå tryggt i skogen, men att det kan vara bra att klä sig i granna kläder i alla fall.

Jaktlagets kvot är 9 älgar och 10 hjortar och älgjakten pågår till den sista december medan hjortjakten pågår ännu i januari månad.

Men det är ju inte bara älg och hjort som jagas på Högsåra. En jägare och viltvårdare av stora mått är Lennart Johansson, som i våras fick Hitis jaktförenings pris för sina insatser. Det fick han bl.a. för att han satt upp 22 knipholkar, fångat 9 mårdhundar i sin fälla och därtill hållit trut- och kråkstammen i schack. Grattis Lennart!

SOMMARSLUT

Jag har lärt mig älska dessa mättnadens timmar

doften av bär och frukt och moget vete,

det rödgyllne i aftonsolen

stenarna vid stranden – heta ännu

Att vänta på mörkning av måne

med en liten ilning av spänning:

vad betyder plasket vid bryggan

och grus, som knastrar på vägen?

Det finns äventyr kvar, som är alldeles annorlunda

fylliga, varma som skenet av lampan på verandan.

Viola Renvall

Stort och innerligt tack till Ylva och Mats för den verkligt trevliga 100-årsfesten på Villa Cecilia/Åkers den 16 oktober från många bybor.

Händelsekalendern

 • Marthamöte hålls hos Stina Enberg torsdagen den 4 november kl. 19.
 • Lördagen den 6 november är det både Allhelgonadagen och Svenska dagen och det firar vi på pensionatet med FraktTeaterns föreställning Muisto – minnets resa, som är en berättelse om en åldrings, Muistos, liv och minnen. Muisto bläddrar i sitt fotografialbum; bilderna hon tittar på dyker upp på en skärm i fonden. Bildernas händelser och de minnen de föder väcks till liv i hennes vardagsrum.  Publiken får bland annat uppleva Muistos första skoldag, en känsla av julmagi, ungdomens glädjedans och ett frieri. Föreställningen är ordlös och 30 minuter lång. Skådespelare är Heidi Fredriksson och Tiina Puranen. Efteråt bjuds på salta biten och glad samvaro. Inträde 10 euro. Välkomna!
 • Teaterresa till Helsingfors ordnas lördagen den 8 januari 2011 då vi ser den kritikerrosade föreställningen Fanny och Alexander på Svenska Teatern (som nu spelar på Alexandersteatern, dvs. före detta operahuset). Biljetten kostar 29 euro och busskostnaderna tillkommer. 25 biljetter finns reserverade. Så anmäl ditt intresse fortast möjligt. Marthorna och kanske också DUV är med och sponsorerar bussresan. Vi startar på morgonen till föreställningen som börjar kl. 13. Det blir alltså en byautfärd med gemensam middag och samvaro. Föreställningen tar 3, 5 timme med två pauser. Anmäl dig till Gunilla så fort som möjligt och senast den 8 december. Också andra än Högsårabor som läser detta är hjärtligt välkomna med i bussen och till teatern.

Anslagstavlan

 • Högsåra har igen fått ett bidrag på 700 euro av överskottet från utgivningen av tidskriften RoHit. Bidraget ska användas för byns vägbelysning. Tack Jan Sundberg & Co!
 • Bokstugan i Mangelboden har fått nya böcker. Gå in och ta dej en titt kanske hittar du något kul att låna.
 • Koden till den nya maskinen i mangelboden finns uppskriven bredvid tangentbordet.
 • Observera! Postförsändelse kuvert i olika storlekar (mjuka och hårda) och paketlådor finns framsatta till försäljning i mangelboden. Prislista på bordet.
 • Byalaget försöker nu påverka Vainion Liikenne så att bussen kan göra en rutt ner till Svartnäs när bron vid Lövö står klar.
 • Föreningen Folkhälsan i Hitis har blivit tilldelad 250 st tulpan lökar av Folkhälsan r.f. som skall planteras på lämpligt ställe i byn. Styrelsemedlemmen Jenny föreslår att lökarna planteras mitt i byn vid mangelboden. Kom med din åsikt snabbt och gärna också med och hjälpa. Kontakta Jenny.

www.hogsara.eu

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av november och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, jenny@lillbackagard.net

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 11/November 2010/Årgång 10

Mörkt som i säcken och glashalt på byvägarna. Det är november och ganska tyst i byn. För att klara mentala hälsan är det ändå viktigt att föröka vara ute lite varje dag. Försiktigt tassa omkring med gångstavar och broddar på skorna. Ibland föds så här års tankar på att skaffa en motionscykel.

Nu är tid för ljus på bordet och att ta fram kulturfondens bokkatalog som har många goda julklappstips. Alla trevliga böcker behöver man inte nödvändigt äga själv. Det går utmärkt att ringa Jenny eller biblioteket i Dalsbruk och beställa någon bok man gärna vill låna. Om boken inte råkar vara ledig meddelar personalen per telefon när den finns att tillgå.

Händelsekalendern

 • Marthamöte i mangelboden torsdag den 2.12 kl 19. Glöggrunda och diskussion om Ekenäsresan.
 • Ännu finns några få platser kvar till Fanny och Alexander den 8.1 i Helsingfors. 7.12 är sista anmälningsdagen.
 • Grötafton ordnas på pensionatet den 18.12 kl 17.00. Du kommer väl ihåg att ta med egen liten julklapp och gärna lotterivinster. Känner du för att sälja hantverk eller andra produkter så passar det bra. Välkommen!
 • Redan nu meddelande från församlingen. Pastor Antti Kuokkanen kommer till Högsåra den 2.1.11 för att hålla andaktsstund och sjunga de vackraste julsångerna. Närmare info i nästa nummer.

Anslagstavlan

  • Färjväglaget meddelar att senaste Åbomöte tror och hoppas att vår färja kan bli statlig från och med maj. Ryktet förtäljer också att Lövö bro kan tas i bruk från och med april.
  • Eftersom Synnöve slutar med sin verksamhet i Kejsarhamnen önskar byalaget att eventuella intresserade tar kontakt. Kontakta Bengt Alborg inom december månad.

ETT OSLAGBART RECEPT PÅ SMÅBRÖD TILL ALLA JULGUMMOR OCH JULGUBBAR

100 g socker

100 g smör (äkta)

½ dl sirap

125 g vetemjöl

1 tsk bikarbonat

Rör ihop smör och socker. Blanda i resten. Forma degen till fingertjocka längder. Grädda i 175 grader tills svagt gyllenbruna. Skär diagonalt innan de svalnat. NJUT!

www.hogsara.eu

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av december och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 0407716603, cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040577 4380, ornell@lillbackagard.net, Jenny, 0405891798, jenny@lillbackagard.net

 

 

Hög~Aktuellt

HÖGSÅRA BYABLAD NR 12/December 2010/Årgång 10

Solen sänder sitt rosa sken över havet som sakta mak drar istäcket över sig. Snön gnistrar. Fåglarna pickar flitigt i sig frön på fågelbrädet. Färjan brummar på. Granarna bjuder ut sig i skogen. Månen och stjärnorna står beredda. Mörkret kommer snart igen. Hela vår by är som ett julkort!

God Jul!

Händelsekalendern

 • Välkommen på grötafton till pensionatet den 18 december kl. 17.00. Du kommer väl ihåg att ta med en egen liten julklapp och gärna lotterivinster. Känner du för att sälja hantverk eller andra produkter så passar det bra.
 • Vi åker på teaterresa till Helsingfors för att se Fanny och Alexander den 8 januari. 21 personer är anmälda och vi startar på lördag morgon med första färjan. Biljettens pris, 29 euro, betalas kontant i bussen. Föreställningen börjar kl. 13 och efteråt äter vi tillsammans. Gunilla beställer bord på en centralt belägen restaurang i Helsingfors. För närmare information kontakta Gunilla.
 • Söndagen den 2 januari 2011 kl. 12.30 sjunger vi de vackraste julsångerna med pastor Antti Kuokkanen på pensionatet.
 • Snart är det sommar och Kimitoöns Havsdagar som i år hålls i Hitis kyrkoby den 30 juli. Hitisrodden startar kl. 10 vid båthallarna, det finns möjligheter att sälja hantverk och andra produkter och idéer till kvällsprogram tas emot med öppna armar av Hitis byaförening och Marica Fihlman, tfn 040 861 7559. Hon hoppas att så många som möjligt ställer upp!

Anslagstavlan

  • Kaffemoster i Dalsbruk håller sitt kafé i Dalsbruk stängt i en månad och det betyder lite omställningar för oss som besöker Dalsbruk och behöver sätta oss ner en stund eller gå på toa. Ett trevligt ställe är Dalsbruks bibliotek som är öppet må, ti och ons kl. 9-19, to kl. 12-16 och fre kl. 12-19. Ingen brist på lektyr!

www.hogsara.eu

Ansvariga utgivare för Hög~Aktuellt är Clara Puranen, Gunilla Örnell och Jenny Örnell- Backman. Nästa nummer utkommer i mitten av januari 2011 och bidrag bör inlämnas till redaktionen senast första veckan i månaden. Clara, tfn 040 7716603, cpuranen@abo.fi, Gunilla, 040 577 4380, ornell@lillbackagard.net, Jenny, 040 5891798, jenny@lillbackagard.net