Jungfrusunds museum / Jungfrusundin museo

Pargas Ports Rotary Club, Konstsamfundet, Dragsfjärds kommun, och Lars Fellman gjorde med sina penningdonationer att Högsåra byalag r.f., efter stora talkoarbetsinsatser, år 1994 kunde inviga Jungfrusundsmuseet i Kejsarhamnen på den av gårdarna gemensamt ägda tomtmarken.  

Museet vill med sina utställningar visa byns historia, främst med tanke på Högsåras strategiska plats i skärgårdshavet i såväl fred- som krigstid. Museet har utställningar om lotsning, remmartillverkning, Kejserliga besök, pensionatsverksamhet och olika specialutställningar. En liten strandbod som tillhört Serafina Lindblad (Kejsar-Fina) och en rodd-julla finns till påseende strax intill museet. 

Mer information om utställningarna i museet hittar du under länkarna nedan (tyvärr endast på svenska).


Pargas Ports Rotary Club, Konstsamfundet, Dragsfjärdin kunta ja Lars Fellman mahdollistivat rahallisilla lahjoituksillaan, että Högsåran kylätoimikunta pystyi suurien talkoopanosten jälkeen avaamaan Jungfrusundin museon Keisarisatamassa vuonna 1994 tontilla, joka on tilojen yhteisomistuksessa.

Museon tarkoitus on kertoa kylän historiaa, ja etenkin korostaa Högsåran strategista paikkaa Saaristomerellä, sekä rauhan aikoihin että sota-aikoina. Museossa on näyttelyitä luotsaamisesta, reimareiden valmistuksesta, keisarillisista vierailuista, täyshoitolatoiminnasta, sekä erilaisia erityisnäyttelyitä. Pieni kala-aitta joka kuului Serafina Lindbladille (Kejsar-Fina) ja pieni soutuvene ovat nähtävissä museon ulkopuolella.


Öppet / Auki

(10.6.2023 kl / klo 12.30 – 18)
1.7 – 30.7.2023

Tisdag – Söndag / Tiistai – Sunnuntai

kl / klo 14 – 17

Inträde 5€ / Barn (7-17 år), studerande, pensionärer 2€ / Kontant eller MobilePay

Pääsymaksu 5€ / Lapset (7-17 vuotta), opiskelijat, eläkeläiset 2€ / Käteinen tai MobilePay

För grupper / Ryhmille

ring / soita

Gunilla +358 40 577 4380


Tack till / Kiitokset